Akce v roce 2013

Zde naleznete informace o akcích v roce 2013, více pak ve fotogalerii.


• 27.12.2013 IX. Memoriál Honzy Staši (Sněžka 2013)

• 24.12.2013 od 22:00 Půlnoční mše svatá v kostele sv. Štěpána

• 23.12.2013 od 17:00 Zpívání koled při betlémském světle na dvoře KSD (od 15:00 zkouška zpěvů)

• 22.12.2013 od 16:00 zdobení vánočního stromu a stavění betléma v kostele

• 8.12.2013 po mši sv. zkouška vánočních zpěvů u Stašů (další 15.12.) 

• 1.12.2013 od 16:00 muzikál Josef a jeho sny (podle A. L. Webbera)  v Sokolovně v Černilově v podání divadelníků z Třebechovic p/O. (dospělí 80 Kč, děti do 15 let 40 Kč)

• 20.11.2013 od 19:00 proběhne v sále KSD v Černilově přednáška "Mise s Lékaři bez hranic" Terezie Hurychové. Terezie bude vyprávět o misích, jichž se účastnila jako zdravotní sestra. V roce 2002 odjela do Burundi, dále působila na pediatrii v Afgánistánu, v uprchlickém táboře v Čadu, v centru podvýživy v Nigeru, v Kolumbii, po tsunami v Indonésii a po zemětřesení na Haiti.

• 7.11.2013 od 19:00 Modlitba Taizé na evangelické faře v Semonicích

• 29.10.2013 od 19:00 benefiční představení pro Domov sv. Josefa Hrdý Budžes (ukázka zde, hraje Bára Hrzánová) ve Dvoře Králové nad Labem v Hankově domě

• 17.10.2013 od 19:00 Modlitba Taizé v evangelickém kostele v Semonicích

• 7.9.2013 den postu a modliteb za mír v Sýrii (vyhlášen papežem Františkem)

• 29.8.-1.9.2013 Pouť do Neratova (cca 65km, poslední informace, trasa)

• 26.8.2013 od 15:00 úklid po Farním dni (fara, stodola a okolí)

• 25.8.2013 XIV. Farní den

• příprava Farního dne

  • dle vlastních možností prosíme o upečení něčeho dobrého ke kávě
  • 24.8.2013 od 9:00 úklid fary a stodoly, chystání pódia, stanů, stolů, židlí apod. (s sebou kýbl a hadr, OBĚD ZAJIŠTĚN)
  • 24.8.2013 od 16:00 příprava guláše na faře (s sebou ostrý nůž a prkénko)

• 10.8.2013 Svatovavřinecká pouť na Sněžku (odjezd auty v 6:45, info J.Kudrnac@seznam.cz) 

• 26.7.-3.8.2013 Akademické týdny v Novém Městě nad Metují

• 13.7.2013 od 9:00 úklid fary (s sebou kýble, hadry a košťata; úklidové prostředky jsou zajištěny)

• 29.6.-5.7.2013 Moravská Compostela - pouť po Cyrilometodějské cestě "Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad"  (Nocleh zajištěn 29.-30.6. na Sv. Kopečku a 4.-5.7. na Velehradě, kde se zúčastníme oslav 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje.)

• 22.6.2013 cyklovýlet do Archeoparku pravěku ve Všestarech (foto zde, odjezd v 8:50 od kostela, od 10:00 je zajištěn v archeoparku průvodce)

• 7.6.2013 od 18:00 zádušní mše sv. za Petra Špundu (zpěváci zkouška od 17:15 na kůru)

• 24.5.2013 Noc kostelů 2013 (v evangelickém kostele v Černilově představení Oskar a růžová paní)

• 4.5.2013 Májová pouť z Police n/Met. do Vambeřic (odjezd v 7:00 od kostela)

• 26.4.2013 od 19:30 proběhne v sále KSD přednáška o komunitě bratří z Taizé

• 29.3.2013 Velkopáteční pouť do Smržova ke kapličce na křížovou cestu (13:45 odchod od kostela)

• 15.3.2013 Světový den modliteb - ekumenické setkání v 18:30 v Semonicích na evangelické faře. Letošní liturgii připravily ženy z Francie, proto bude možnost ochutnat pokrmy právě této země.

 

 

13.3.2013 byl zvolen 266. papežem Jorge Mario Bergoglio, argentinský kardinál a jezuita (*17.12.1936, Buenos Aires), který přijal jméno František.

 

 

 

11.2.2013 ohlásil papež  Benedikt XVI. rezignaci na svůj úřad

(*16.4.1927, pontifikát 19.4.2005-28.2.2013 20:00)

„Poté, co jsem opakovaně zpytoval své svědomí před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli pokročilému věku, již nejsou vyhovující pro adekvátní výkon úřadu."

Benedikt XVI. navštívil ČR ve dnech 26.-28.9.2009. Ve Staré Boleslavi při příležitosti svátku patrona českých zemí sv. Václava sloužil mši sv.

 

• 24.1.2013 od 18:00 proběhne v sále KSD ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

• 12.1.2013 Půjdem spolu do Betléma (Braunův betlém, Kuks) - v 8:30 od kostela v Černilově přes Jaroměř do Kuksu. V 11:00 oběd v Jaroměři na nádraží (výborná kuchyně), v 11:45 odchod z Jaroměře, 14:50-15:00 Braunův betlém (zpívání koled). V 16:00 Kuks (občerstvení v hospůdce), 17:53 odjezd do Jaroměře, 18:13 bus z Jaroměře (příjezd do Černilova v 18:50).

• 5.1.2013 Tříkrálová sbírka Charity ČR v Černilově. Přispět lze do kasiček i v neděli po mši sv. (Vybralo se rekordních 41.149 Kč. Děkujeme!)

• 8.12.2013 po mši sv. zkouška vánočních zpěvů u Stašů (další zkoušky 15.12. a 22.12.