Akce v roce 2016

Zde naleznete informace o akcích v roce 2016, více pak ve fotogalerii


V srpnu a září 2016 proběhla OPRAVA STŘECHY KOSTELA SV. ŠTĚPÁNA - její stav byl v havarijním stavu a poslední větší oprava krytiny proběhla v r. 1964. Opravu střechy v roce 2016 provedla firma B+L Střechy, s.r.o z Černilova, zhotovení nových hromosvodů a nátěr velké věže provedla firma Stavitelství Beran a synové z Rychnova n/Kn. Celkové náklady činily 1.154.873 Kč. Upřímně děkujeme všem dárcům! (Na opravu přispěla Obec Černilov, Ministerstvo zemědělství, Biskupství královéhradecké, obec Librantice, farnost Libřice a některé firmy a obyvatelé Černilova.)

• 9.1.2016 Tříkrálová sbírka Charity ČR v Černilově. Přispět lze do kasiček i v neděli po mši sv.!

• 16.1.2016 Půjdem spolu do Betléma (v 8:00 od kostela)
 
• 20.1.2016 od 18:00 Ekumenická bohoslužba v KSD
 

• 25.3.2016 Velkopáteční pouť do Smržova ke kapličce na křížovou cestu (13:45 odchod od kostela sv. Štěpána v Černilově, od 15:00 křížová cesta ve Smržově)

• 29.4.2016 se při pohřbu pana Jiřího Hrocha konala sbírka, která byla určena pro pečovatelskou službu Farní charity Třebechovice p/O. (viz výtěžek sbírky). Pozůstalá rodina děkuje za štědrost!

• 7.5.2016 Mariánská pouť z Police nad Metují do Vambeřic

• 22.-27.5.2016 Týden otevřených kostelů v Hradci Králové (přednášky, kulturní akce aj.)

• 5.6.2016 pouť ke sv. Hubertu na Starý Ples (11:00 odchod od kostela sv. Štěpána v Černilově, 13:00 odchod z Nového Plesu, 14:00 mše sv.)

• 1.-5.7.2016  Cyrilometodějská pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad

• 27.7-6.8.2016 Akademické týdny v Novém Městě nad Metují

• 10.8.2016 Svatovavřinecká pouť na Sněžku  

• 18.-21.8.2016 Poutními místy Šluknovska (harmonogramtrasa)

• 28.8.2016 XVII. FARNÍ DEN - nekonal se

• 28.10.2016 pouť z Náchoda do Malých Svatoňovic  

• 27.11.2016 od 17:00 Adventní koncert sboru CANTUS v kostele sv. Štěpána

• 23.12.2016 od 17:00 Zpívání koled při betlémském světle na dvoře KSD

• 24.12.2016 od 22:00 Půlnoční mše svatá v kostele sv. Štěpána

• 27.12.2016 XII. Memoriál Honzy Staši (Sněžka 2016)