Fotogalerie

2020

Půjdem spolu do Betléma leden

2019

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2019 prosinec
Razítko kostela červen
Kostel v roce 2019 květen
Mše sv. ve Smržově květen
Noc kostelů 2019 květen
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden
Tříkrálová sbírka v Černilově 2019 leden

2018

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2018 prosinec
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden
Tříkrálová sbírka v Černilově 2018 leden

2017

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2017 prosinec
Beseda o Svaté zemi s ochutnávkou izraelských vín květen
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden
Tříkrálová sbírka v Černilově 2017 leden

2016

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2016 prosinec
Výsadba aleje ke křížku listopad
Oprava střechy kostela srpen
Oprava střechy kostela (věž) srpen
Oprava střechy kostela (sakristie a okolí) srpen
Poutními místy Šluknovska srpen
Nedělní "vejšlap" ke kapli sv. Huberta (Starý Ples) červen
Májová pouť do Vambeřic květen
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden
Tříkrálová sbírka v Černilově 2016 leden

2015

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2015 prosinec
Putování z Náchoda do Malých Svatoňovic říjen
Pouť na NEK říjen
Nedělní "vejšlap" ke kapli sv. Huberta (Starý Ples) září
Farní den 2015 srpen
Poutními místy Moravs. krasu srpen
Svatovavřinecká pouť na Sněžku srpen
Mše sv. ve Smržově květen
Májová pouť do Vambeřic květen
Velkopáteční pouť do Smržova duben
Ekumenická bohoslužba leden
Tříkrálová sbírka v Černilově 2015 leden
Půjdem spolu do Betléma leden

2014

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2014 prosinec
Putování z Náchoda do Malých Svatoňovic říjen
Farní den 2014 srpen
Pouť Hostýn - Velehrad červenec
Číbuz - 1. sv. přijímání červen
Číbuz - svátost smíření červen
Nedělní "vejšlap" ke kapli sv. Huberta (Starý Ples) červen
Mše sv. ve Smržově květen
Noc kostelů květen
Návštěva bohoslovců Zdeňka Sedláka a Filipa Duška květen
Májová pouť do Vambeřic květen
Velkopáteční pouť do Smržova duben
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden
Tříkrálová sbírka v Černilově 2014 leden

2013

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2013 prosinec
Pouť do Neratova - 4.den návrat domů září
Pouť do Neratova - 3.den do Neratova srpen
Pouť do Neratova - 2.den do Liberka srpen
Pouť do Neratova - 1.den do Voděrad srpen
Farní den 2013 srpen
Svatovavřinecká pouť na Sněžku srpen
Cyklovýlet do Archeoparku pravěku ve Všestarech červen
Májová pouť do Vambeřic květen
přednáška o komunitě bratří z Taizé duben
Světový den modliteb - ekumenická bohoslužba (Francie) březen
Velkopáteční pouť do Smržova březen
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden

2012

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2012 prosinec
Farní den 2012 (od J. Bortlíka) srpen
Farní den 2012 (od J. Kudrnáče) srpen
Svatovavřinecká pouť na Sněžku srpen
Noc kostelů 2012 červen
Nedělní "vejšlap" ke kapli sv. Huberta (Starý Ples) červen
Mše sv. ve Smržově květen
Májová pouť do Vambeřic květen
Velkopáteční pouť do Smržova duben
Světový den modliteb - ekumenická bohoslužba (Malajsie) březen
Ekumenická bohoslužba leden
Vizitace otce biskupa Jana Vokála leden
Půjdem spolu do Betléma leden

2011

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2011 prosinec
Adventní ekumenické putování z Černilova do Semonic prosinec
Večer mladých 2011 říjen
Farní den 2011 srpen
Putování z Černilova do Malých Svatoňovic srpen
Svatovavřinecká pouť na Sněžku srpen
Mše sv. ve Smržově květen
Noc kostelů 2011 květen
Velikonoce 2011 duben
Velkopáteční pouť do Smržova duben
Světový den modliteb - ekumenická bohoslužba (Chile) březen
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden

2010

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2010 prosinec
Vánoce 2010 prosinec
Adventní koncert (Tensing a Kolednice) prosinec
Adventní ekumenické putování prosinec
Koncert Ave Maria prosinec
Svatovavřinecká pouť na Sněžku srpen
Oslava narozenin P. Stanislava Jílka srpen
Pouť Podorlickem srpen
Farní den 2010 srpen
Pouť Hostýn - Velehrad červenec
Pouť Svatý Kopeček - Hostýn červen
Farní výlet na Sněžku červen
Mše sv. ve Smržově květen
Velkopáteční pouť do Smržova duben
Světový den modliteb - ekumenická bohoslužba (Kamerun) březen
Železný poutník březen
Putování za panem Proboštem únor
Ekumenická bohoslužba leden
Půjdem spolu do Betléma leden

2009

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2009 prosinec
Pánská jízda říjen
Pouť Podorlickem srpen
Farní den 2009 (koncert Učedníků) srpen
Pouť Hostýn - Velehrad červenec

2008

Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2008 prosinec
Pánská jízda říjen
Farní den 2008 srpen

2007

Pánská jízda říjen
Farní den 2007 srpen
Farní výlet na Sněžku červen
Farní výlet červen
Úklid fary květen
Svatý týden duben
Čarodějnice duben

2006

Farní výlet prosinec
Silvestr na faře prosinec
Memoriál Honzy Staši - Sněžka 2006 prosinec
Pánská jízda říjen
Farní den 2006 srpen
Farní výlet červen
Křtiny Štěpána Šůstka duben
Čarodějnice duben

2005

Farní den 2005 srpen
Farní výlet duben

2004

Farní den 2004 srpen
Oprava zvonu Václav v roce 2004