Tříkrálová sbírka v Černilově 2015

Rok: 
2015
Měsíc: 
leden

Děkujeme dárcům za štědrost a koledníkům a organizátorům za jejich vůli pomáhat - pro mnohé lidi v nouzi to znamená zásadní podporu a pomoc! Přehled o sbírce od roku 2001 zde.