Bohoslužby

Prosíme, respektujte veřejně známé podmínky (roušky, použití dezinfekce ve vchodu kostela, zvýšená hygiena, izolace, pokud se cítíte nemocní aj.).  Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost!

*****************************************************************************************************************

Pravidelný pořad bohoslužeb naleznete v tabulce níže, mše svaté o svátcích a slavnostech v aktuálním Farním zpravodajiMůžete také vyhledávat katolické bohoslužby v celé ČR

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou s ohledem na začátek bohoslužeb. 


  NE PO ST SO
Černilov☻ 8:30 -

18:00☼

17:00

18:00☼

17:00

8:00♣
Výrava -

18:00▲☼

17:00 ▲

- - -
Čibuz 10:00 - - - -
Libřice - - - -

18:00☼

17:00

Smržov ■ 15:00■ - - 16:30♥ -

  letní čas
 1. sobota v měsíci
▲  poslední pondělky v měsíci (v květnu a červnu každé pondělí, v lednu a únoru mše sv. nejsou)
♥  jen v květnu
v postní době křížové cesty v neděli ve 14:00, májové pobožnosti v květnu o nedělích v 18:00
■  poutní mše sv. poslední neděli v květnu v 15:00, další mše sv. 15.8. a 8.9. (obvykle v 17:00)