Život ve farnosti

V naší farnosti probíhají následující aktivity a akce, na něž jste srdečně zváni! Více informací o proběhlých i o plánovaných akcích naleznete v Aktualitách a ve Fotogalerii. Máte-li zájem se některých z nich účastnit, je možné se domluvit prostřednictvím návštěvní knihy.


• Farní výlety a poutě

Výlety a poutě se konají nepravidelně dle iniciativy farníků. Každoročně probíhá Velkopáteční pouť ke kapličce do Smržova, kde od 15:00 probíhá křížová cesta.

• Náboženství

Výuka probíhá ve školním roce dle domluvy. 

• Živý růženec 

Členové živého růžence černilovské farnosti (20 osob) se spojují v modlitbě do jedné růže, která je tvořena z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Zavazují se denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec.

Adopce na dálku®  

Projekt Diecézní charity Hradec Králové je zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z Indie formou sponzorování jejich vzdělání a základní zdravotní péče. 

Černilovská farnost podporovala v letech 2005-2016 Rexe Lancera, od roku 2017 adoptuje Inase P. Monteiru (*27.12.2001).

Příspěvky na adopci na dálku je možné během celého roku vložit v kostele do pokladničky u Lurdské jeskyně.