Duchovní život

Zasvěcené svátky:

 • Slavnost Narození Páně – 25. prosince
 • Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. ledna

Církev doporučuje stejně slavit také:

 • Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
 • Neposkvrněné Početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie,
 • Sv. Josefa, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava
 • Všech svatých

Posty a kající úkony:

 1. Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle.
 2. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
 3. Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost či významná oslava, je den pokání.
 4. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
 5. Celá postní doba je časem kající praxe církve.
 6. Před každý přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.

Patero církevních přikázání:

 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovávat pracovní klid.
 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
 3. Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
 4. Zdržet se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
 5. Přispívat církvi na její potřeby.