Půjdem spolu do Betléma

Rok: 
2019
Měsíc: 
leden

Tříkrálová sbírka v Černilově 8. ledna 2022 vynesla 74 107 Kč, v Újezdě pak 7 671 Kč.