Akce v roce 2017

Zde naleznete informace o akcích v roce 2017, více pak ve fotogalerii


• 7.1.2017 Tříkrálová sbírka Charity ČR v Černilově. Přispět lze do kasiček i v neděli po mši sv.!

• 14.1.2017 Půjdem spolu do Betléma (Černilov - Jaroměř - Kuks)

• 24.1.2017 od 18:00 v KSD ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

• 14.4.2017 Velkopáteční pouť do Smržova ke kapličce na křížovou cestu (13:45 odchod od kostela sv. Štěpána v Černilově, od 15:00 křížová cesta ve Smržově)

• 6.5.2017 Mariánská pouť z Police nad Metují do Vambeřic

• 18.5.2017 od 18:00 v KSD beseda o Svaté zemi

• 29.6.–5.7.2017 Moravská Compostela (Kopeček u Olomouce – Hostýn – Velehrad)

• 10.8.2017 Svatovavřinecká pouť na Sněžku  

• 28.9.2017 Svatováclavská pouť (Praha - Stará Boleslav, odjezd do Prahy již 27.9.)

• 28.10.2017 pouť z Náchoda do Malých Svatoňovic (na závěr křížová cesta v Mariánském sadu)

• 17.11.2017 ČERNILOVSKÁ VÝZVA

• 16.12.2017 od 18:00 Zpěvy u jesliček (Sokolovna v Černilově)

• 23.12.2017 od 17:00 Zpívání koled při betlémském světle na dvoře KSD

• 27.12.2017 XIII. Memoriál Honzy Staši (Sněžka 2017)