Duchovní správa, lidé

DUCHOVNÍM SPRÁVCEM  je děkan P. Mgr. Ing. Stanislav Jílek.

 

PASTORAČNÍ RADA (dle stanov na 4 roky; ustavující zasedání proběhlo 14.6.2016).

Členy jsou: P. Stanislav Jílek; zvolení: Milada Bortlíková, Lucie Javůrková, Jaroslav Kudrnáč, Petr Staša, Eva Zilvarová; jmenovaní: Vladimíra Dušková, Iva Javůrková.

 

EKONOMICKÁ RADA (dle stanov na 2 roky; ustavující zasedání proběhlo 1.8.2016).

Členy jsou P. Stanislav Jílek, Jaroslav Kudrnáč (za pastorační radu), Milada Bortlíková, Lucie Javůrková, Petr Staša, Vladimíra Dušková.